Hyppää sisältöön

Kaupungistuminen

Hankkeet

Kaupungistuminen on globaali megatrendi, joka näkyy Suomessakin. Yhteiskunnallisesta keskustelusta puuttuu kuitenkin valistuneet näkemykset siitä, mihin suuntaan kaupunkipolitiikkaa tulisi kokonaisvaltaisesti kehittää, jotta kaupungistuminen tapahtuisi kestävästi. Esimerkiksi liikenteen osuus Suomen kasvihuonepäästöistä noin 20 prosenttia, ja osuus globaaleista päästöistä on samaa luokkaa. Avainasemassa päästöjen vähentämisessä ja kestävien liikennekäytäntöjen suunnittelussa ovat juuri kaupungit.

Ajatuspaja Vision tutkimushankkeessa selvitetään yhdessä suurten vihreiden kunnallisjärjestöjen kanssa kestävän kaupunkisuunnittelun perusteita ja luodaan yhteinen visio vihreästä kaupunkipolitiikasta. Hankkeen loppuraporttina syntyy Vihreä kaupunkivisio, joka julkaistaan joulukuussa 2018.