Hyppää sisältöön

Ajatuspaja

Ajatuspaja Visio on vihreälle aatemaailmalle perustuva pieni ja ketterä ajatushautomo. Hallinnollisesti olemme osa Vihreää Sivistysliittoa. Teemme yhteistyötä Vihreiden kanssa, mutta toimimme itsenäisesti ja avoimesti myös muiden toimijoiden, kuten toisten ajatuspajojen kanssa. Julkaisumme ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Mikä on ajatuspaja?

Ajatuspaja on tutkimuslaitos tai muu organisaatio, joka kehittää ideoita ja ehdotuksia poliittisten, taloudellisten tai sotilaallisten kysymysten ratkaisemiseksi. Suomessa on monia hyvin erilaisia ajatuspajoja. Osa toimii kokonaan itsenäisesti, osa taas on lähellä jotain puoluetta tai organisaatiota. Ajatuspajan toimintatapoina on yleensä tukimukset, selvitykset, seminaarit ja erilaiset keskustelunavaukset. Ajatuspajoja kutsutaan myös nimillä ajatushautomo tai englanniksi think tank.

Mitä teemoja tutkimme?

Työskentelemme erilaisten ajankohtaisten teemojen parissa. Keskeisiä teemoja ovat ympäristö, yhteiskunta, demokratia ja Eurooppa. Yksittäisiä tutkimusaiheita ovat olleet esimerkiksi perustulomallit, hiilineutraali energiajärjestelmä, kotoutuminen, kuntien pormestarimallit sekä ruuhkamaksut. Tutkimusteemat valitsee vuosittain Vihreän Sivistysliiton hallitus.

Ajatuspajan topimintaketomukset on julkaistu osana Vihreän Sivistysliiton toimintakertomuksia. Niihin voi tutustua Vihreän Sivistysliiton sivulla.

Kuka rahoittaa ajatuspaja Visiota?

Toimintamme rahoitetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella. Vihreä Sivistysliitto ja sen jäsenjärjestöt kattavat osan kustannuksista omista varoistaan.

Lisäksi teemme laajaa yhteistyötä Green European Foundation (GEF) kanssa. GEF toimii eurooppalaisten vihreiden ajatuspajojen kattojärjestönä. Yksittäisiin hankkeisiin haemme lisäksi avustuksia esimerkiksi säätiöiltä ja rahastoilta.