Hyppää sisältöön

Vihreä ajatuspaja Visio esittää perustuloa ja syyperusteisuutta yhdistelevää mallia sosiaaliturvaan

Uutiset

Ajatuspaja Visio esittää Perusturva 2030 -selvityksessään sosiaaliturvauudistuksen ratkaisuksi porrastettua perusturvamallia, joka muodostuu perustulosta ja asumislisästä sekä näiden päälle rakentuvasta syyperusteisesta tuesta.

“Sosiaaliturva ei enää vastaa nykypäivän tarpeita ja muuttuvia elämäntilanteita. Selvitys kartoittaa näitä perusturvan ongelmakohtia kokonaisuutena”, avaa selvityksen kirjoittanut Vision tutkija Lukas Korpelainen. “Ensisijaisen perusturvan matala taso, pirstaleisuus sekä työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ongelmat johtavat toimeentulotuen lisääntyneeseen käyttöön ja passivoitumiseen. Raja-aidat etuuksien välillä erottavat ihmiset tarvitsemistaan palveluista.”

Mallin pohjalla on perustulo, jonka tarkoitus on tuoda vakautta tuloihin ja auttaa työssäkäyviä köyhiä. Mallissa säilyy työmarkkinatuen kaltainen syyperusteinen tuki. “Kaiken korvaavalle perustulolle ei aika ole vielä kypsä, mutta mallissa riittää tehtävää tulevalle vuosikymmenelle”, pohtii Korpelainen.

Yleisen asumistuen korvaisi perustulon asumislisä, joka on yksilökohtainen eikä riipu toteutuneista asumiskuluista kuten vuokrasta. Se on siis alueellisesti vaihteleva osa perustuloa. “Nykyinen asumistuki on jo käytännössä perustulo, jonka saa, jos on pienituloinen. Asumislisän käyttöönotto edellyttäisi omistusasumisen verohyödyn parempaa huomiointia, ettei tuki valu varakkaille”, selventää Korpelainen.

Selvitys pyrkii tuomaan tasapainoisen näkökulman kärjistyneeseen keskusteluun. “Vastikkeettomuutta ja muita termejä on liikaa käsitelty joko/tai-kysymyksinä, vaikka nykyjärjestelmäkin on yhdistelmä erilaisia palikoita. Toivottavasti tuleva parlamentaarinen sosiaaliturvaa uudistava komitea myös ymmärtää tämän”, Korpelainen neuvoo.

Visio on laskenut yhdessä ekonomisti Mauri Kotamäen kanssa ensimmäisen askeleen pienelle perustulolle. Siinä jokaiselle maksettaisiin 250 euroa perustuloa kuukaudessa, mikä  nostaisi perusturvaa ja osittain korvaisi nykyisiä etuuksia. Samalla verotusta yksinkertaistetaan reilusti ja integroidaan perustuloon, joka voidaan toteuttaa myös negatiivisena tuloverona. Uudistus maksaisi 540 miljoonaa euroa ja vähentäisi toimeentulotuen käyttöä jopa 39%. ”Vision selvityksen hienous on siinä, että se näyttää kuinka ensimmäinen askel kohti perustuloa on mahdollista ottaa sosiaalisesti kestävällä tavalla”, kommentoi Kotamäki.

Perusturva 2030 -selvitykseen voi tutustua tarkemmin täällä.

Lisätiedot:

Lukas Korpelainen
tutkija
050 5441856,
lukas.korpelainen@ajatuspajavisio.fi