Hyppää sisältöön

Tiedote: Tutkinto – varmin tie työllisyyteen

Uutiset

Tällä hetkellä noin 450 000 työikäistä (20‒64 v.) on vailla perusasteen jälkeistä koulutusta. Alla puolet heistä on löytänyt töitä, ja tulevaisuus näyttää vielä heikommalta.

Työpaikat, joihin pääsee ilman koulutusta, ovat katoamassa.

– Jos koulutustaso ei nouse eikä työikäisen väestön määrä kasva, syntyy talouteen koko yhteiskuntaa lamauttava kierre: henkinen kasvu pysähtyy, syrjäytyminen ja näköalattomuus kasvaa, yritysten osaajapula laajenee, houkutus investoida heikkenee ja julkisen talouden kestävyysvaje syvenee, toteaa raportin kirjoittaja Jussi Pyykkönen

Raportin mukaan seuraavan hallituksen tulee aloittaa koulutuspolitiikan työllisyysorientoitunut aika. Hallitusohjelman mittareita tulee muuttaa siten, että ne tukevat kestäviä työllisyyspolkuja. Nuorten (15-24-vuotiaiden) kohdalla tulee työllisyysasteen sijaan seurata koulutus- ja työllisyysastetta, jota koskeva tavoite tulee asettaa 90 %:iin. Jokaiselle vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevalle nuorelle tulee tarjota ensisijassa koulutusta.

– Jos nuorella ei ole tutkintoa, ja vaihtoehtoina on ”pikaruokalan asiakaspalvelu” tai opinnot, niin vastauksen tulisi aina olla ensisijaisesti opinnot. Liian varhainen työmarkkinoille siirtyminen voi pikemminkin heikentää julkisen talouden kestävyyttä, kuin parantaa sitä,  Pyykkönen varoittaa

Pyykkönen ehdottaa hallitusohjelmaan neljää muutosta, jotka edesauttavat koulutason nostamista.

Lapset – erityisesti varhaiskasvatus ja perusopetus – tarvitsevat suuremman osan budjetista. Samalla pitää investoida nuoruuden siirtymävaiheisiin.

Sosiaaliturvan ja palveluiden yhteensovittamisessa tulee edetä osallistumistuloon perustuen. Käytännössä kaikki puolueet kannattavat jonkinlaista osallistumisosaa sosiaaliturvan uudistuksessa.

Aikuiskoulutuksen rahat tulee suunnata heille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Tutkinnon puute on iso työllistymisen este.

Lue julkaisu.

Lisätietoja: 

Jussi Pyykkönen
p. 044 0239149 

Jussi Pyykkönen toimii konsulttina PTCS Oy:ssä. Aiemmin työuralla Jussi on toiminut mm. Vihreän ministeriryhmän talouspoliittisena erityisavustajana, data-analyytikkona sekä lukuisten selvitysten toteuttajana syrjäytymiseen ja työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä