Hyppää sisältöön

Vihreä Tuuma -verkkolehden Luonnon monimuotoisuus -teemanumero on nyt julkaistu!

Uutiset

”Kuudes sukupuuttoaalto on ollut käynnissä jo pitkään. Tämä ensimmäistä kertaa ihmisen aiheuttama biodiversiteettikato on sidoksissa myös ilmastonmuutokseen. Monet toimet, kuten metsien raivaaminen ja hakkuut, tehomaatalous torjunta-aineineen, rakentaminen, saasteet, liikakalastus ja –metsästys, ja jopa uhanalaisilla lajeilla käytävä kauppa, kaventavat monimuotoisuutta.”

 

Näin kirjoittavat Vihreä Tuuman syksyn teemanumeron päätoimittajat Ilona Helle ja Lea-Elina Nikkilä. Luonnon monimuotoisuus -teemanumerossa perehdytään ajankohtaisten tutkimusten ja asiantuntijoiden arvioiden avulla biodiversiteettikriisin ratkaisemiseen. Artikkeleiden avulla lukija pääsee pohtimaan luonnon ja yhteiskunnan herkkää tasapainoa eri näkökulmista sekä ihmisen aggressiivista vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.

Aihetta käsitellään mm. ekologisten kompensaatioiden avulla ja pohditaan valtion monimuotoisuusohjelmien toimivuutta metsien suojelussa. Haastatteluiden avulla kysytään alan ammattilaisilta, mitä yksilö voi tehdä luonnon tasapainon palauttamiseksi, sekä toisaalta ihmetellään luonnon voimaa ja mittaamattomuutta kansallispuistoja käsittelevän kirja-arvostelun merkeissä.

Kuukauden kuva

Luonnon moni­muo­toi­suus on uhat­tuna Suomessa ja maail­man­laa­jui­sella tasolla. Tämä vaarantaa sekä luonnon herkkää tasapainoa kuin myös ihmisten oman elintilan säilyvyyttä. Aika käy vähiin, mutta monen asiantuntijan mukaan meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti maailmaan ympärillämme. Kuten professori Janne S. Kotisaari toteaa teemanumeromme haastattelussa:
”Meidän pitää tiedostaa, välittää tietoa ja yhteiskuntaan voi vaikuttaa koulutuksella.”

Lue lisää aiheesta Vihreä Tuuma -teemanumeron sivuilta!