Hyppää sisältöön

Ecological Tax Reform (suomennos) – Ekologinen verouudistus

Ajatuspaja Vision sivuilta voi lukea Oili Almin 2003 kirjoittaman suomenkielisen tiivistetyn lyhennelmän englanninkielisestä julkaisusta Ecological Tax Reform (Ernst von Weizsäcker & Jochen Jesinghaus 1992).

Ekologinen verouudistus nousi yleiseen keskusteluun 1990-luvun alussa. Verotusjärjestelmän teoreettiinen tutkiminen kiinnosti ympäristötaloustieteen parissa työskenteleviä. Heidän tutkimustensa tuloksena syntyi ympäristöverotuksen käsite kaksoishypoteesi. Teoreettisesti osoitettiin, että korottamalla ympäristöveroja ja laskemalla työtulojen verotusta voidaa tietyin ehdoin saavuttaa kaksi hyötyä; ympäristön laatu paranee ja samalla työn tarjonta, työllisyys ja kansantulo kasvavat.

Hypoteesi oli kiinnostava ja lupaava. Syntyi runsaasti empiiristä tutkimusta, joka osoitti, että kahden hyödyn saavuttaminen ei ollut itsestään selvää mutta mahdollista. Oikein asetetut ympäristöverot takasivat kuitenkin ympäristöhyödyn toteutumiseen.

Ekologista verouudistusta ei ole Suomessa systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti toteutettu. Ekologinen verouudistus on käytössä Ruotsissa, Saksassa ja Virossa. Ovatko näissä maissa käytetyt ympäristöverot tuottaneet toivottavia tuloksia?

Voit lukea tiivistelmän pdf-tiedostona.