Hyppää sisältöön

Perustulo – Kohti toimivaa perusturvaa

Perustulo herättää keskustelua. Perustuloa on ehdotettu monessa eri muodossa korvaamaan nykyinen sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmä. Perustuloa on myös kritisoitu ankarasti. Niin perustulon kannattajilla kuin vastustajilla on ollut ongelmana puutteet perustuloon liittyvissä faktoissa. Perustulo on usein ymmärretty väärin eikä sen hinnasta ole ollut oikeaa käsitystä. Tämä tutkimusraportti kokoaa vanhaa tietoa perustulosta ja tuo keskusteluun myös uutta.

Kolmessa artikkelissa esitellään perustuloajattelun historiaa, lasketaan mikrosimulaatiomallin avulla perustulon vaikutuksia kansantalouteen ja arvioidaan perustulon käyttöönoton yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kirja on Vihreän Sivistysliiton Perustulomallit suomalaisessa yhteiskunnassa -tutkimushankkeen loppuraportti. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella erilaisia perustulomalleja ja niiden sopivuutta Suomeen.

Vuonna 2007 julkaistu raportti Perustulo – kohti toimivaa perusturvaa on ensimmäinen selvitys siitä, mitä perustulomalliin siirtyminen maksaisi ja millaisella veromallilla siirtymä olisi mahdollinen. Perustulomallien kustannuksia ja vaikutuksia kansantalouteen selvitettiin hankkeen yhteydessä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen tutkimusosaston kanssa. Vihreä liitto laati Kelan mikrosimulaatiomallin pohjalta oman perustulomallinsa. Vision julkaisu koostuu Ville Ylikahrin artikkelista, jossa esitellään kansanvälistä ja suomalaista perustulokeskustelua, tutkija Pertti Honkasen artikkelista kelan tekemän mikrosimulaation tuloksista sekä Osmo Soininvaaran artikkelista, jossa kommentoidaan mikrosimulaation tuloksia.

Kirjan painos on loppunut, mutta kirja on ladattavissa pdf-tiedostona.

Perustulo on ajatuspaja Vision keskeisiä teemoja. Olemme vuosien varrella järjestäneet aiheesta lukuisia seminaareja ja tuottaneet aiheesta koko suomalaista keskustelua eteenpäin vienyttä tutkimusta. Tavoitteena on ollut tuoda konkreettisia lukuja ja tietoja suomalaiseen perustulokeskusteluun ja perusturvan uudistamiseen.

Vuonna 2014 Visio oli laatimassa uutta mikrosimulaatiomallia perustulosta ja päivittämässä perustulomallinnuksia. Erityisenä painopisteenä tutkimuksessa oli perustulon kannustinvaikutukset tilanteessa, jossa nykysosiaaliturvaan on tehty useita kannustavuutta parantavia uudistuksia. Vihreät päivittivät perustulomallinsa tutkimuksen pohjalta. Vihreiden perustulomalliin jas en taustalla olevaan eduskunnan tietopalvelun analyysiin voi tutustua osoitteessa www.vihreat.fi/perustulo.