Hyppää sisältöön

Ihmislähtöinen ja kestävä digitalisaatio: vihreiden tietopoliittisen ohjelman taustaselvitys 2021

Ajatuspaja Visio on julkaissut vihreiden tietoyhteiskuntatyöryhmän 2020–2021 tietopoliittisen ohjelman taustapaperin julkaisusarjassaan. Taustapaperi ei ole puolue-elinten hyväksymä, vaan se on tarkoitettu taustoittamaan laajemmin sitä politiikan alaa, jota puolueen toukokuussa 2021 hyväksytty ohjelma käsittelee.

Tieto ja digitalisaatio muokkaavat yhteiskuntaa nopeasti ja laajasti yhtä aikaa ympäristökriisin, kaupungistumisen, globalisaation sekä väestön vanhenemisen ja moninaistumisen rinnalla. Tiedon tuotanto ja käyttö, tekoäly, automaatio, pilvipalvelut, esineiden internet ja valtava määrä teknologioita ja palveluja vaikuttavat meihin joka päivä nyt ja tulevaisuudessa.

Tämä Vihreiden tietoyhteiskuntatyöryhmän Ajatuspaja Visiolle tekemä selvitys on laadittu taustoittamaan tietopoliittista keskustelua ja linjauksia, joilla tähdätään ihmislähtöiseen ja kestävään digitalisaatioon. Tämä julkaisu on irrallinen varsinaisesta puolueen linjanmuodostuksesta.

Keskeisiä teemoja ovat tietopolitiikan yhteiskunnallisten rakenteiden muodostaminen, tiedon hyödyntäminen oikeudenmukaisen muutoksen tukena, ihmislähtöinen näkökulma digitaalisiin palveluihin ja digitalisaation vaikutukset ympäristöön.

Tärkeässä osassa on tasa-arvoisen, turvallisen ja perusoikeuksia kunnioittavan digitaalisen toimintaympäristön rakentaminen. Selvitys hahmottaa työryhmän näkemyksen tietopolitiikan ajankohtaisista sisällöistä.

Selvitys perustuu monimuotoisiin lähteisiin ja raportteihin, asiantuntijahaastatteluihin,
verkkoseminaareihin, julkiseen kommentointikierrokseen, lukuisiin keskusteluihin ja työryhmän yhteisen ymmärryksen rakentamiseen moniulotteisesta aihepiiristä.

Taustaselvitys on ladattavissa täältä.